Specialister i jordforbedring
og grundforstærkning

Menard udvikler funderingsløsninger baseret på anerkendte teknologier til jordforbedring og grundforstærkning. Med teknologierne elimineres behovet for dybe fundamenter, som traditionelt anvendes til at understøtte overflade strukturer.
Vi arbejder med alle typer af jordforbedrings- eller forstærkningsprojekter og opererer på tværs af hele byggebranchen, hvor vi tilbyder vores ekspertise indenfor jordforhold.

Menard Danmark

Vi tilbyder en bred vifte af jordforbedringsteknikker. Kombineret med innovative designs kan vi levere praktiske og bæredygtige løsninger, der er mere omkostningseffektive end traditionelle løsninger, så som f.eks. pilotering. Med den store fokus på projekters bæredygtighed og DGNB certificeringer, kan Menard  også udføre livscyklusanalyse på alle vores løsninger.

Menard’s know how

Fra design til konstruktion foreslår og implementerer Menard innovative funderingsløsninger der er baseret på effektive jordforbedrings- og grundforstærkningsteknikker.

0
fantastiske mennesker
+0
lande
+0
projekter hvert år

Our DNA

Menard har en meget nærværende sikkerheds- og miljøkultur. Vores grundlægger Louis Ménard bragte en inspirerende iværksætterånd til det geotekniske samfund og til sin egen virksomhed. Vi gør alt for at sikre, at ekspertise, innovation, sikkerhed og miljø er til stede på alle vores byggepladser.

Sektore

Menard leverer hele spektret af jordforbedringsteknikker for at skabe effektive, innovative og økonomiske løsninger til sine kunder. Vores teams designer, bygger og renoverer alle typer havne, lufthavne, motorveje, jernbaner, bygninger, industri og energi infrastruktur.

Bygninger

Expert in ports and airports

Havne & Lufthavne

Jernbaner & Veje

Industri & Energy

Teknikker

Menard tilbyder mange forskellige teknikker indenfor jordforbedring og grundforstærkning. Derved kan valgte design og udførelse vælges med henblik på at minimere materialer og ressourceforbrug. Vores teknikker og designs skaber effektive, innovative og økonomiske løsninger til vores kunder. Vi kalder det LESS is MORE.

Controlled Modulus Columns (CMC)

Menard udviklede Controlled Modulus Columns i 1990’erne for at løse problemer med sideværts forskydning i meget kom-primerbar og organisk jord. De bruges nu i alle typer jord (både kohæsions- og friktionsjord) op til 30 meters dybde eller mere.

Stone columns Menard

Stone Columns

Stensøjler er en jordforbedringsteknik, der forstærker jorden med et netværk af komprimerede stensøjler.

Soil Mixing Menard

Soil mixing

Soil Mixing er en jordforbedringsteknik, der forstærker jorden ved at blande injektionsmørtel ind i jorden og derved danne et netværk af jordsøjler.

Dynamic compaction 

“Dynamic compaction”, kendes på dansk som faldlodskomprimering og er en jordforbedringsteknik, der komprimerer jorden ved gentagne gange at slå på den med et faldlod der slippes fra stor højde.

Dynamic replacement 

Dynamic replacement, en grundforstærk-ningsteknik, som anvender faldloddet fra faldlodkomprimeringen til at komprimere og nedtvinge granulært materiale ned i finkornet jord, for at danne et netværk af søjler.

Rapid Impact Compaction (RIC)

Rapid Impact Compaction  en jordfor-bedringsteknik, der fortætter jorden ved at slå den med høj frekvens med en mellemstor stampemaskine.

Vibrocompaction Menard

Vibrocompaction

Vibrocompaction er en jordforbedrings-teknik, der fortætter jorden ved at ryste den med en vibro-sonde. Teknikken kan anvendes til stor dybde.

Vertikal dræn

Vertikale dræn, også kaldet  præfabrike-rede vertikale dræn eller wick-dræn, består af en plastkerne omgivet af en geotekstil, der fungerer som et filter for at forhindre tilstopning. Anvendes typisk i kombination med en opfyldning for at fremskynde sætninger.

Menard Vacuum Menard

Menard Vacuum™ (MVC©)

Menard Vacuum™ anvendes til at fremskynde konsolideringen af meget komprimerbare og bløde kohæsive jordarter (gytje, ler og silt). Processen består i at skabe et undertryk under en lufttæt membran, der er lagt over jorden, hvilket genererer et atmosfærisk tryk på jorden, der svarer til det tryk, der udøves af en 4-meter høj opfyldning.

Menard Pressiometer (PMT)

MENARD pressiometerforsøg bruges til at undersøge undergrundens deformation- og forskydningsadfærd in situ. In situ måles de jordparametre der er relevante til at udfører bæreevne- og stabilitetsberegninger. Da der ikke er nogen prøveudtagning, er der heller ikke nogen forstyrrelser ved en eventuel prøve håndtering og måleresultaterne kan ses med det samme. Hvorfor undergrundens deformations- og forskydningsadfærd kan bestemmes på en repræsentativ måde under uforstyrrede forhold i enhver dybde ved hjælp af pressiometerforsøget.

Projekter i Danmark

KONTAKT OS

Menard Denmark
Bjarke Nielsen
Tilbudsansvarlig i Danmark

Tel. +45 4232 7162

Mail: bnielsen@menard.gmbh

Menard er organiseret i 7 regioner verden over, og vores mål er at betjene det lokale marked i hver af disse regioner gennem vores dybe lokale tilstedeværelse. Den lokale tilstedeværelse understøttes af Menards globale ekspertise, der tager sig af større projekter i disse regioner sammen med projekter uden for vores permanente baser.